Expositie op dit ogenblik

Om de drie maanden is er een nieuwe expositie met werk van de kunstenaars en ontwerpers van Ogenblik. Dit aan de hand van verschillende thema’s. Voor de meest actuele foto’s en informatie over onze gastexposanten kunt u het beste de facebookpagina raadplegen.

Expositie Stilte

van 28 januari tot 23 April 2023.

Stilte is de ervaring van geen (of weinig) geluid, dat meestal als natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan ook dienen als een moment van bezinning of teken van respect. Opvallend is dat meerdere kunstenaars, op deze expositie in de Kunstwinkel Ogenblik, stilte met de kleur wit en met leegte associëren. Op zich logisch natuurlijk, immers stilte is zonder geluid, wit is zonder kleur en leegte is zonder drukte en beweging.

Elbrich Wind Wartena heeft een “wit” schilderij gemaakt, waarbij de belichting op het werk van groot belang is. Dit om de structuur en textuur van de diverse materialen weer te geven. Zelf zegt ze: “De witte laag over alles heen geeft eenheid zonder afleiding, zoals sneeuw op een winterse dag, verstilling en rust kan geven”. Voor haar is wit de kleur van zuiverheid, goedheid en onschuld, een nieuw begin en de wens voor vrede.

Hanneke Luit kiest naast wit, ook voor de kleur blauw. Haar foto laat een rustig landschap zien. Witte wolken in de blauwe lucht weerkaatsen in weinig bewegend water. Verder gebeurt er niets. Hanneke vertelt: “Toen ik de foto maakte, was het er ook letterlijk stil en de sfeer heel vredig”.

Sjouck de Vries heeft een mysterieuze vrouwelijke buste van wit textiel gemaakt. De ‘duivelse’ hoorntjes, blauwe ogen en lippen samen met haar tekst: “Stilte, wit als sneeuw, zacht als zijde, stil als een stomme. En als de stilte komt wil ik haar kussen. wil ik er klaar voor zijn…” doet mij als kijker respectvol en nadenkend zwijgen.

 “Over stilte kun je niet praten” dit citaat kwam 

Allart Okx tegen tijdens zijn zoektocht naar het maken van zijn lichtobject (glas in lood) ‘Mumonkan’. De stilte als bezinning. De titel van dit werk verwijst naar een denkbeeldige poort en het raadsel dat in Zen wordt gebruikt om jezelf aan te sporen vaste denkpatronen te veranderen. 

Gerda Douma heeft gekozen voor de doodse stilte met haar olieverfschilderij “In memoriam” De prachtige, in detail geschilderde, watersnip, met de officiële Friese naam ‘Waarlamke’ laat door het gebruik van de natuurlijke bruine kleuren op een witte ondergrond zien, hoe mooi het leven was/is. 

Daar waar Gerda nog terughoudend in haar kleurgebruik is, laat Hannie Damen met haar mooie sfeervolle aquarel “Arno lezend onder de rozenstruik” de rijke, zachte pastelkleuren hun rustgevende werk doen. De stilte zit niet alleen in de rustgevende kleuren, maar ook in het afgebeelde tafereel van de in stilte genietende, lezende man.  

Nelleke Koot heeft de kleur ook beperkt in de modeltekeningen (pen en gewassen inkt) die speciaal voor deze expositie zijn gemaakt. Titels als “Mijn momentje”, “Zonder woorden” en “Lekker lezen” spreken voor zich. De krachtige grafische lijnen op het witte papier krijgen vorm en volume door met gewassen inkt, licht en schaduw aan te geven. 

Een ander opvallend ‘wit’ werk van Nelleke heet “ongekende muzikaliteit” met een, op het eerste gezicht, eenvoudig beeld laat zij de kracht van stilte in de muziek zien. Wie goed kijkt ziet naast het geschreven woord op het handgeschepte papier ook een aantal noten en het muziekteken ‘fermate” dat wordt gebruikt om langere stiltes in een muziekstuk aan te geven.